Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 3 Månader 2005

15:20 / 11 May 2005 VBG Group Press release

• Koncernens omsättning ökade med 13% till 174,8 MSEK (154,5). • Rörelseresultatet förbättrades med 25% till 19,7 MSEK (15,7). • Resultat före skatt ökade med 27% till 19,4 MSEK (15,3). • Koncernens vinstmarginal ökade till 11,2% (9,9%). • Koncernens vinst efter skatt ökade till 13,6 MSEK (10,4). • Vinsten per aktie förbättrades till 4:34 (3:33).

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post:

Show as PDF