Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 6 Månader 2005

14:00 / 18 August 2005 VBG Group Press release

• Koncernens omsättning upp 15% till 350,9 MSEK (303,9). • Rörelseresultatet ökade med 85% till 41,3 MSEK (22,3). • Resultat före skatt ökade med 92% till 41,0 MSEK (21,4). • Koncernens vinstmarginal ökade till 11,7% (7,1). • Koncernens vinst efter skatt ökade till 28,6 MSEK (15,0). • Vinsten per aktie förbättrades till 9:16 (4:79).

VD:s KOMMENTAR Det goda resultatet för de första sex månaderna är ett tydligt kvitto på att senaste årens interna fokus på förändring och kostnadseffektivitet har slagit väl ut. Vidare har det konsekventa arbetet med att förnya och uppdatera produktportföljen gett oss möjligheter att ytterligare förbättra vår redan starka position på marknaden för lastvagnsutrustningar. Detta i kombination med en konjunkturuppgång som genererat hög efterfrågan av lastvagnsutrustning i Europa har gett ett mycket bra kapacitets-utnyttjande. Etableringen av ett säljbolag i England är ett viktigt steg i vår strategi att arbeta närmare kunderna på våra nyckelmarknader. Etableringen har varit mycket lyckad och har välkomnats av våra kunder.

För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, England, Frankrike och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF