Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG-koncernen förvärvar ledande europeisk tillverkare av skjutbara tak för lastbilar och trailers

13:01 / 23 September 2005 VBG Group Press release

Börsnoterade VBG AB etablerar nytt produktområde inom affärsområdet Lastvagns-utrustning genom att förvärva den tyska koncernen Edschas Division Sliding Roofs for Trucks - skjutbara tak för lastbilar och trailers. Förvärvet omfattar samtliga aktier i fyra bolag belägna i Tyskland, Tjeckien och Belgien (2). Divisionen har en årsomsättning på ca 370 MSEK och antalet anställda är cirka 120. Genom förvärvet breddar VBG-koncernen sin marknadsbas och stärker ytterligare sin position inom lastfordonsbranschen.

Finansiering Köpeskillingen för aktierna och varumärket Edscha uppgår till ca 38 MEURO. Förvärvet finansieras genom egna likvida medel samt lånefinansiering i bank. Avtalet undertecknades idag och verksamheten införlivas i koncernen från och med fjärde kvartalet 2005. Förvärvet beräknas påverka koncernens resultat positivt redan under 2005.

Edscha marknadsledande Skjutbara tak har utvecklats av Edscha och introducerades på marknaden i slutet av 1960-talet. Systemet erbjuder god ergonomi och snabb hantering i samband med lastning och lossning. Edscha är idag det dominerande varumärket på marknaden. Som starka komplement till Edscha ingår även varumärkena Sesam och Focus som marknadsförs av de belgiska bolagen. Uttalande från Dr Manfred Puhlmann, VD och Koncernchef i Escha AG ”Divisionen Sliding Roofs for Trucks tillhör inte längre den strategiska kärnverksamheten inom Edscha-gruppen. Divisionen riktar sig mot lastfordonspåbyggare, en helt annan kundkategori än personbilsindustrin som är Edschas huvudsakliga målgrupp. I VBG AB har vi funnit en köpare som med sin kärnverksamhet ytterligare kan utveckla synergieffekter och därmed öppnas nya möjligheter för divisionen och dess nuvarande anställda, konstaterar Dr Manfred Puhlmann.”

VBG-koncernen stärker sin ställning Affären kommer att stärka VBG-koncernens redan starka ställning på flera viktiga europeiska marknader som Tyskland, Benelux, Frankrike, Spanien och Italien. Förvärvet är ett första steg in på trailermarknaden men erbjuder också nya möjligheter till etablering på den växande asiatiska marknaden. Genom förvärvet får koncernen samtidigt tillgång till en tillverkningsenhet i Tjeckien, en del av Europa som får allt större strategisk betydelse. ”Vi levererar sedan länge kopplingssystem till lastfordonspåbyggarna i Europa och vi vill kunna bredda vårt erbjudande med mer omfattande tjänster och service för fortsatt tillväxt. Med förvärvet av Edschas Sliding Roofs for Trucks och deras starka varumärken och starka ställning på marknaden tar vi ett stort steg framåt, helt i linje med vår förvärvsstrategi, förklarar Anders Birgersson, VD och Koncernchef i VBG-koncernen.”

För ytterligare information, kontakta Anders Birgersson, VD och Koncernchef – efter kl 14.00 idag Telefon : 0521-27 77 67, mobil 0702-27 77 78 E-post:

Om VBG AB: VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, England, Frankrike och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernens omsättning 2004 uppgick till 605 MSEK och medelantalet anställda till 308. www.vbgab.com

Show as PDF