Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i VBG AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 januari 2007, kl 10.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg....

16:38 / 4 Dec VBG Group Press release

Delårsrapport Januari – September 2006

- Koncernens omsättning ökade med 69 % till 865,0 MSEK (510,9)- Rörelseresultatet steg med 95 % till 129,0 MSEK (66,0), med en rörelsemarginal på 14,9...

14:00 / 24 Oct VBG Group Press release

VBG GROUP lanserar flera nyheter på IAA-mässan

På den pågående lastbilsmässan IAA i Hannover lanserar VBG GROUP flera spännande nyheter och befäster därmed sin ledande position på marknaden.”Vi utv...

09:01 / 27 Sep VBG Group Press release

Delårsrapport Januari – Juni 2006

Koncernens omsättning ökade med 71 % till 601,6 MSEK (350,9)Rörelseresultatet steg med 123 % till 92,0 MSEK (41,3), med en rörelsemarginal på 15,3 % (...

13:56 / 18 Aug VBG Group Press release

Delårsrapport Januari – Mars 2006

- Koncernens omsättning ökade med 77 % till 308,7 MSEK (174,8) - Rörelseresultatet steg med 149 % till 49,0 MSEK (19,5), vilket ger en rörel...

15:47 / 11 May VBG Group Press release

Förslag om split 4:1

Styrelsen i VBG AB kommer att föreslå årsstämman den 11 maj 2006 en sk split, varvid varje aktie delas upp i fyra nya aktier. Genom en split 4:1 ko...

14:49 / 13 Mar VBG Group Press release

Bokslutskommuniké 2005

Koncernens årsomsättning ökade med 29 % till 778,5 MSEK (604,5).Rörelseresultatet passerade hundra millioner, 101,8 MSEK (45,7).Resultat före skatt me...

14:14 / 16 Feb VBG Group Press release