Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari – September 2006

14:00 / 24 October 2006 VBG Group Press release

- Koncernens omsättning ökade med 69 % till 865,0 MSEK (510,9)

- Rörelseresultatet steg med 95 % till 129,0 MSEK (66,0), med en rörelsemarginal på 14,9 % (12,9)

- Resultatet efter finansiella poster ökade till 125,4 MSEK (65,6)

- Koncernens vinst efter skatt ökade till 84,1 MSEK (45,3)

- Vinsten per aktie förbättrades till 6:73 SEK (3:62)

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OMX Nordiska Börsen Small Cap.

Show as PDF