Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2005

14:14 / 16 February 2006 VBG Group Press release

  • Koncernens årsomsättning ökade med 29 % till 778,5 MSEK (604,5).
  • Rörelseresultatet passerade hundra millioner, 101,8 MSEK (45,7).
  • Resultat före skatt mer än fördubblades till 97,4 MSEK (44,3).
  • Koncernens vinstmarginal ökade till 12,5 % (7,3 %).
  • Koncernens vinst efter skatt ökade till 67,1 MSEK (28,1).
  • Vinsten per aktie förbättrades till 21:48 (9:00).
  • Styrelsen föreslår ökad utdelning till 5:50 per aktie (4:00).

För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Frankrike och USA. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission. VBG AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF