Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari – Mars 2006

15:47 / 11 May 2006 VBG Group Press release

- Koncernens omsättning ökade med 77 % till 308,7 MSEK (174,8) - Rörelseresultatet steg med 149 % till 49,0 MSEK (19,5), vilket ger en rörelsemarginal på 15,9 % (11,3 %) - Resultatet efter finansiella poster ökade till 47,3 MSEK (19,5) - Koncernens vinst efter skatt ökade till 31,5 MSEK (13,6) - Vinsten per aktie förbättrades till 10:06 SEK (4:34)

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, England, Frankrike och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission. VBG AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF