Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari – Juni 2006

13:56 / 18 August 2006 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade med 71 % till 601,6 MSEK (350,9)
  • Rörelseresultatet steg med 123 % till 92,0 MSEK (41,3), med en rörelsemarginal på 15,3 % (11,8)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 90,3 MSEK (41,0)
  • Koncernens vinst efter skatt ökade till 59,5 MSEK (28,6)
  • Vinsten per aktie förbättrades till 4:76 SEK (2:29)

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, England, Frankrike och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission. VBG AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF