Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i VBG AB (publ)

11:58 / 9 January 2007 VBG Group Press release

Ändring av Bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade den extra bolagsstämman enhälligt godkänna nedanstående ändringar av bolagsordningen med anledning av ändring av bolagets firma samt till följd av den nya aktiebolagslagen.

§ 1 Bolagets firma är VBG GROUP AB (publ).

§ 10 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Vänersborg den 9 januari 2007 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Birgersson, VD och Koncernchef Telefon : 0521-27 77 67, mobil 0702-27 77 78 E-post:

Richard Persson, styrelseordförande Telefon: 0521-66749, mobil 070-662 99 34

VBG GROUP AB (publ) är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OMX Nordiska Börsen Small Cap.

Show as PDF