Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Rapporttillfällen och årsstämma i VBG GROUP 2008

11:01 / 18 December 2007 VBG Group Press release

VBG GROUP kommer att publicera sitt resultat vid följande tillfällen:

26 februari  Bokslutskommuniké 2007   Obs! Ändrat datum – tidigare 28 februari

13 maj  Delårsrapport januari – mars Årsstämma i Vänersborg

18 augusti Delårsrapport januari – juni

23 oktober Delårsrapport januari – september

Vänersborg den 18 december 2007

VBG GROUP AB (publ)

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs.

Show as PDF