Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari – Mars 2007

15:52 / 8 May 2007 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade med 13 % till 348,7 MSEK (308,7)
  • Rörelseresultatet steg med 20 % till 59,0 MSEK (49,0), vilket ger en rörelsemarginal på 16,9 % (15,9 %)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 55,9 MSEK (47,3)
  • Koncernens vinst efter skatt ökade till 38,9 MSEK (31,5)
  • Vinsten per aktie förbättrades till 3:11 SEK (2:52)


För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börsen.

Show as PDF