Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari – Juni 2007

15:00 / 16 August 2007 VBG Group Press release

•Koncernens omsättning ökade med 13 % till 680,4 MSEK (601,6)

•Rörelseresultatet steg med 19 % till 109,1 MSEK (92,0), vilket ger en rörelsemarginal på 16,0 % (15,3 %)

•Resultatet efter finansiella poster ökade med 15 % till 104,1 MSEK (90,3)

•Koncernens vinst efter skatt ökade till 71,2 MSEK (59,5)

•Vinsten per aktie förbättrades till 5:69 SEK (4:76)


För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs.

Show as PDF