Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG GROUP koncentrerar all tillverkning av släpvagnskopplingar till fabriken i Vänersborg

14:00 / 19 November 2008 VBG Group Press release

Verkstadskoncernen VBG GROUP har beslutat att flytta tillverkningen av RINGFEDERs släpvagnskopplingar från fabriken i Krefeld till anläggningen i Vänersborg. Till följd av flytten kommer VBG GROUP att belastas med en omstruktureringskostnad, beräknad till ca 40 M SEK, som i huvudsak kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2008.

Åtgärden är långsiktig och ett led i koncernens aktiviteter att genomföra strukturrationaliseringar men det är också en nödvändig åtgärd för att konjunkturanpassa verksamheten. Att koncentrera tillverkningen till en fabrik ger lägre fasta kostnader och ökar effektiviteten, vilket stärker VBG GROUPs konkurrenskraft.

” Vi agerar nu för att effektivisera produktionen av kopplingsutrustning och anpassa kapaciteten till en allmänt vikande marknad. Åtgärden som nu vidtas kommer att öka vår flexibilitet och stärka vår position på marknaden” säger Anders Birgersson, VD och koncernchef för VBG GROUP.

Flytten, som berör 65 -70 personer i VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GMBH i Krefeld beräknas vara avslutad under fjärde kvartalet 2009. Dotterbolaget VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT i Krefeld kommer även i fortsättningen att ha det affärsmässiga ansvaret för varumärkena RINGFEDER och EDSCHA TRAILER SYSTEMS vilket innefattar produktutveckling, marknadsföring, försäljning och logistikhantering. Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas omgående.

”Vi väljer att genomföra denna åtgärd under 2009 så att VBG GROUP skall stå väl rustad att leverera hela vårt kopplingsprogram från fabriken i Vänersborg när marknaden förhoppningsvis återhämtar sig” fortsätter Anders Birgersson.

Vänersborg den 19 november 2008 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information: VD och koncernchef Anders Birgersson, 0521 277767 / 0702 277778

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF