Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG GROUP förvärvar den tyska koncernen GERWAH och expande-rar inom affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION

13:09 / 12 December 2008 VBG Group Press release

VBG GROUP expanderar inom affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION genom för-värvet av den tyska GERWAH-koncernen med produkter för mekanisk kraftöverföring. Förvärvet omfattar samtliga aktier i moderbolaget GERWAH GmbH i Grosswallstadt, Tyskland som med produktionsbolag i Tjeckien och säljbolag i USA har en årsomsättning på cirka 100 MSEK och mer än 60 anställda.

Förvärvet beräknas vara slutfört till årsskiftet. Därmed kommer GERWAH GmbH att konsolideras från den 1 januari 2009 och kommer att bidra positivt till VBG GROUPs resultat.

GERWAH utvecklar, tillverkar och marknadsför axelkopplingar, och klämförband för axel-nav-förbindningar samt glappfria kopplingar och magnetkopplingar för elektromekaniska servodrivsystem.

GERWAH har 30 års erfarenhet inom sin nisch och har en stark marknadsposition som högkvalitativ tillverkare av låskomponenter och spännsystem för mekanisk kraftöverföring bland annat till ledande leverantörer av industriväxlar. GERWAH är även leverantör av glappfria axelkopplingar för servodriv-system till främst förpacknings- och verktygsmaskinindustrin.

GERWAHs produkterbjudande kompletterar RINGFEDER POWER TRANSMISSIONS erbjudande på ett flertal viktiga geografiska marknader.

”GERWAH är ett varumärke med en stark marknadsposition och potential för fortsatt tillväxt som passar väl in i vår förvärvsstrategi. Genom förvärvet av GERWAH stärker vi ytterligare vårt erbjudande till den viktiga maskinindustrin på den globala marknaden,” säger Anders Birgersson, VD och koncernchef i VBG GROUP.

Affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION kommer efter förvärvet att ha en omsättning på drygt 300 MSEK med mer än 100 anställda.

Vänersborg den 12 december 2008 VBG GROUP AB (publ)


För ytterligare information: VD och koncernchef Anders Birgersson, 0521 277767 / 0702 277778

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF