Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Richard Persson – Styrelseordförande VBG Group Ab

12:08 / 21 April 2008 VBG Group Press release

Det är med stor sorg vi får meddela att företagets styrelseordförande Richard Persson i helgen hastigt avlidit i en ålder av 70 år.

Hans mångåriga gärning bland annat som verkställande direktör och sedermera som styrelsens ordförande har haft stor betydelse för företagets utveckling.

Styrelsens vice ordförande Peter Hansson tar över ledning av styrelsearbetet fram till årsstämman den 13 maj.

Richard Perssons bortgång lämnar ett stort tomrum på VBG GROUP.

Vänersborg den 21 april 2008

VBG GROUP AB (publ) Styrelsen

genom

Anders Birgersson VD och koncernchef

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa , Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF