Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - September 2009

14:04 / 21 October 2009 VBG Group Press release

Tredje kvartalet 2009: • Koncernens omsättning minskade med 46 procent till 180,1 MSEK (333,8) • Rörelseresultatet minskade till -21,2 MSEK (41,6) inklusive omstruktureringskostnader på ca 14 MSEK • Resultatet efter finansiella poster blev -18,3 MSEK (38,1) • Koncernens resultat efter skatt minskade till -12,2 MSEK (24,7) • Resultat per aktie blev -0:97 SEK (1:98)

Nio månader 2009: • Koncernens omsättning minskade med 43 procent till 622,4 MSEK (1 090,0) • Rörelseresultatet minskade till -17,6 MSEK (159,5) • Resultatet efter finansiella poster blev -15,7 MSEK (152,7) • Koncernens resultat efter skatt minskade till -9,4 MSEK (104,5) • Resultat per aktie minskade till -0:75 SEK (8:36)

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67, 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärs-områden, VBG Group Truck Equipment och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF