Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Juni 2009

14:00 / 20 August 2009 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2009: - Koncernens omsättning minskade med 49 procent till 191,3 MSEK (374,8) - Rörelseresultatet minskade till -11,3 MSEK (53,7) - Resultatet efter finansiella poster blev -10,8 MSEK (50,7) - Koncernens resultat efter skatt minskade till -7,1 MSEK (34,7) - Resultat per aktie blev -0:58 SEK (2:77)

Första halvåret 2009: - Koncernens omsättning minskade med 42 procent till 442,3 MSEK (756,2) - Rörelseresultatet minskade till 3,6 MSEK (117,9) - Resultatet efter finansiella poster blev 2,6 MSEK (114,6) - Koncernens vinst efter skatt minskade till 2,8 MSEK (79,8) - Vinsten per aktie minskade till 0:22 SEK (6:38)


För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67, 0702 – 27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärs-områden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF