Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG GROUP koncentrerar tillverkningen av skjutbara taksystem till Tjeckien

13:07 / 8 September 2009 VBG Group Press release

Verkstadskoncernen VBG GROUP har beslutat att flytta tillverkningen av SESAMs skjutbara taksystem från bolaget i Houthalen, Belgien till produktionsbolaget i Kamenice nad Lipou, Tjeckien. Åtgärden är ytterligare ett led i koncernens planerade aktiviteter att genomföra nödvändiga strukturrationaliseringar.

VBG GROUP har två varumärken inom produktområdet skjutbara tak för trailers. Det dominerande varumärket, EDSCHA TRAILER SYSTEMS tillverkas sedan tre år i den tjeckiska produktionsenheten. Anläggningen i Tjeckien har byggts ut och den nya fabriken med ökad kapacitet står klar att tas i bruk under fjärde kvartalet 2009. Att nu även förlägga produktionen av varumärket SESAM till Tjeckien medför lägre fasta kostnader och en ökad flexibilitet.

Flytten, som berör färre än 10 personer i det belgiska bolaget i Houthalen, kommer att vara genomförd innan årsskiftet. Kostnaden är beräknad till cirka 5 MSEK och kommer att belasta 2009 års resultat. Det affärsmässiga ansvaret för varumärket SESAM kommer även i fortsättningen att ligga kvar hos VBG GROUP ETES nv i Houthalen, vilket innefattar produktutveckling, marknadsföring, försäljning samt fortsatt ansvar för slutmontering och distribution av kompletta tak till den lokala BeNeLux– marknaden.

Vidare kommer bolaget att i början av 2010 flytta sin verksamhet från Houthalen till det närbelägna Beringen, där man flyttar in hos systerbolaget VBG GROUP SALES BENELUX nv. Detta skapar i sin tur möjligheter av avyttra fastigheten i Houthalen.

”Vi agerar nu för att effektivisera produktionen av skjutbara taksystem och anpassa kapaciteten till rådande marknadssituation. Åtgärden kommer att öka vår flexibilitet och stärka vår position när marknaden återhämtar sig ” säger Anders Birgersson, VD och koncernchef för VBG GROUP.

Vänersborg den 8 september 2009 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information: CFO Claes Wedin 0521 277706 / 070 608 7274

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF