Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Mars 2010

14:42 / 27 April 2010 VBG Group Press release

- Koncernens omsättning blev 241,8 MSEK (251,0) vilket valutarensat var en volymökning med 4 procent - Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 16,0 MSEK (14,9), med en rörelsemarginal på 6,6 procent (5,9) - Resultatet efter finansiella poster ökade till 20,2 MSEK (13,4) - Koncernens vinst efter skatt ökade till 14,7 MSEK (9,9) - Vinsten per aktie ökade till 1:18 SEK (0:80)

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67, 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF