Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Mars 2011

15:01 / 3 May 2011 VBG Group Press release

Första kvartalet 2011:

· Koncernens omsättning ökade med 33 procent till 321,9 MSEK (241,8) · Rörelseresultatet ökade med 245 procent till 55,2 MSEK (16,0), med en rörelsemarginal på 17,1 procent (6,6) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 54,0 MSEK (20,2) med vinstmarginalen 16,8 procent (8,4) · Koncernens vinst efter skatt ökade till 38,1 MSEK (14,7) · Vinsten per aktie ökade till 3:05 SEK (1:18)

VD-kommentar

Med två högpresterande affärsområden är det mycket glädjande att kunna konstatera att koncernen redovisar ett av de bästa kvartalen någonsin. Koncernens omsättning ökade kraftigt och för kvartalet nådde vi återigen upp över 300 miljoner kronor, en nivå vi inte varit på sedan tredje kvartalet 2008.

Koncernens rörelseresultat och vinst före skatt för första kvartalet var det tredje bästa någonsin och dessutom nådde rörelsemarginalen och vinstmarginalen all-time-high. Värt att notera efter denna fina start på året är att historiskt brukar, på grund av säsongsvariationer, första kvartalet vara det starkaste under året avseende omsättning och resultat.   

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT redovisade ett mycket starkt första kvartal där rörelseresultatet för kvartalet faktiskt var drygt sju miljoner bättre än resultatet för hela år 2010 och rörelsemarginalen på 18,9 procent var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Omsättningen ökade kraftigt, mycket tack vare en stark återhämtning på affärsområdets viktigaste marknader. Totalt sett var volymerna för VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT fortfarande 15-20 procent under de rekordnivåer som rådde under högkonjunkturen 2006-2008. Det starka rörelseresultatet var ett tydligt bevis på att genomförda fabriksrationaliseringar, nu efter ytterligare intrimning, gett avsedd effekt. Bedömningen är dock att materialkostnaderna kommer att stiga något under resterande del av året vilket kommer att påverka rörelsemarginalen något.   

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

RINGFEDER POWER TRANSMISSION redovisade också ett bra första kvartal med en stabil omsättning och en ökad rörelsemarginal till drygt 16 procent. RINGFEDER POWER TRANSMISSION opererar inom ett flertal nischer och på många geografiska marknader. Inom ett flertal marknadssegment, där det efterfrågas stora volymer av standardkomponenter med ofta lägre funktionalitet och prestanda, råder det en hård priskonkurrens från konkurrenter som specialiserat sig på enbart distribution och försäljning. RINGFEDER POWER TRANSMISSIONS konkurrensfördel och styrka ligger i att erbjuda produkter eller system av komponenter för ett stort antal applikationer där det ställs höga krav på tillförlitlighet, prestanda och kvalitet. Inom dessa marknadssegment arbetar affärsområdet mycket framgångsrikt och det pågår ett flertal aktiviteter kring affärsprojekt av ofta långsiktig karaktär. Ett intressant större projekt som RINGFEDER POWER TRANSMISSION deltar i har förskjutits några månader i tiden vilket kan komma att i någon mån påverka affärsområdets omsättning och rörelseresultat under resterande delen av året. 

Under första kvartalet startade affärsområdets nya bolag i Kina sin verksamhet och sammansättning av bland annat magnetkopplingar kommer igång under andra kvartalet. Även i affärsområdets bolag i Indien, som etablerades som ett distributionsbolag med teknisk säljsupport 2007, har nu en slutmonteringslina installerats där monteringen kommer att starta i juni.

Intensifierat arbete med fokus på strukturell tillväxt

Med två affärsområden som redovisar stabila goda resultat, som därmed säkrar en för koncernen fortsatt stärkt finansiell ställning, intensifierar vi nu arbetet med att skapa strukturell tillväxt och söker  fortsatt efter intressanta förvärv. 

Anders Birgersson

VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78  E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

Show as PDF