Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Januari-September 2012

Tredje kvartalet 2012:
• Koncernens omsättning minskade med 5,5
procent till 254,7 MSEK (269,6)
• Rörelseresultatet blev 21,2 MSEK

14:00 / 23 Oct VBG Group Press release

Västsvenskt företag har satt foten på Mars

Verkstadskoncernen VBG GROUP har flera anledningar att fira. I år fyller en av koncernens affärsdivisioner, RINGFEDER POWER TRANSMISSION, nittio år oc...

09:37 / 4 Oct VBG Group Press release

Delårsrapport januari - juni 2012

Andra kvartalet 2012: · Koncernens omsättning minskade med 7,2 procent till 283,2 MSEK (305,3) · Rörelseresultatet blev 26,7 MSEK (33,4) med marginal...

12:00 / 22 Aug VBG Group Press release

Delårsrapport Januari - Mars 2012

· Koncernens omsättning minskade 6,5 procent till 301,1 MSEK (321,9) · Rörelseresultatet belastat med 10,6 MSEK i omstruktureringskostnad · Rörelser...

15:00 / 26 Apr VBG Group Press release

VBG GROUP AB publicerar årsredovisning för 2011

VBG GROUPs årsredovisning för räkenskapsåret 2011 finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets hemsida www.vbggroup.com. Den tryckta sve...

10:30 / 29 Mar VBG Group Press release

VBG GROUP fastställer finansiella mål

Styrelsen för VBG GROUP har fastställt finansiella mål för koncernen och antagit en policy avseende aktieutdelning"VBG GROUP har utvecklats starkt und...

10:00 / 29 Mar VBG Group Press release

Bokslutskommuniké 2011

Fjärde kvartalet 2011: · Koncernens omsättning ökade med 2,0 procent till 284,3MSEK (278,7) · Rörelseresultatet ökade till 23,1 MSEK (20,1) · Resulta...

11:35 / 16 Feb VBG Group Press release