Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

"Ett klockrent strategiskt kompletteringsförvärv"

07:56 / 3 December 2012 VBG Group Press release

Verkstadskoncernen VBG GROUP förvärvar den amerikanska slirskyddstillverkaren Onspot of North America Inc. och blir världsledande inom automatiska slirskydd. - Våra förvärvskriterier är tuffa och vi förvärvar bara när vi är övertygade om framgång. Tittar vi tillbaka ser vi att det förhållningssättet har varit lyckosamt. Det här är ett klockrent strategiskt kompletteringsförvärv, kommenterar Anders Birgersson, VD och koncernchef för VBG GROUP.

Varumärket Onspot är originalprodukten när det gäller automatiska slirskydd för tunga fordon. Onspots slirskydd uppfanns 1977 av ett svenskt företag som förvärvades av VBG GROUP redan på 90-talet. Sedan dess är Onspot of North America licenstagare till VBG GROUP, med rätt att tillverka och sälja Onspot-produkter i USA och Kanada. Företaget har visat på en stabil tillväxt och lönsamhet ända sedan starten och är idag dominerande på den nordamerikanska marknaden. VBG GROUP har idag en stark ställning på den europeiska marknaden för automatiska slirskydd. I och med förvärvet blir VBG GROUP klart världsledande inom denna produktnisch.

-Vi har sedan lång tid tillbaka en god affärsrelation med Onspot of North America och vet att vi köper ett välskött och lönsamt företag med en produkt som vi är väl förtrogna med. Detta förvärv kommer att stärka vår position och intjäningsförmåga i en nisch vi redan kan och det ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi, förklarar Anders Birgersson.

Affären slutfördes sent på kvällen den 30 november och företaget ingår därmed i koncernen från och med den 1 december 2012. Köpeskillingen för samtliga aktier i bolaget uppgår till 10 MUSD och bolaget omsätter cirka 8 MUSD.

-Förvärv är ett viktigt led i att nå våra strategiska och finansiella mål. Detta förvärv svarar mycket väl upp mot våra kriterier för lönsamhet. Affären är nettolönsam från det första året och kommer därför även att ge ökad vinst per aktie från och med 2013, berättar Anders Birgersson.

Den förvärvade verksamheten har ett trettiotal anställda i USA. Tidigare minioritetsägare, Patrick Freyer, kommer att fortsätta i sin roll som VD i bolaget. Onspot of North Americas tidigare huvudägare och säljare, Irvin French, berättar att försäljningen är ett resultat av förhandlingar med VBG GROUP under lång tid:

- Som licenstagare till VBG GROUP har vi en lång historia tillsammans. Det är därför ett väl underbyggt beslut och ett naturligt steg på vägen. Jag är övertygad om att jag lämnar jag över mitt livsverk och mina anställda i trygga händer när jag säljer till VBG GROUP, meddelar Irvin French.

Förvärvet kommer att konsolideras i resultatet för den affärsdivision som har sitt säte i Vänersborg, VBG TRUCK EQUIPMENT, och beräknas ge divisionen en försäljningstillväxt på cirka 10 %.

- Nu flyttar vi fram våra marknadspositioner rejält inom denna nisch och via de väletablerade säljkanaler som Onspot of North America har, kommer det att ge oss nya möjligheter att etablera oss på nya marknadssegment och ytterligare stärka både marknadsföring och produktutveckling framöver, avslutar Anders Erkén, divisionschef för VBG TRUCK EQUIPMENT.


Kontakt: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm. www.vbggroup.com Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/ett-klockrent-strategiskt-kompletteringsforvarv-,c9342909

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9342909/72459.pdf

Show as PDF