Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Mars 2012

15:00 / 26 April 2012 VBG Group Press release

· Koncernens omsättning minskade 6,5 procent till 301,1 MSEK (321,9) · Rörelseresultatet belastat med 10,6 MSEK i omstruktureringskostnad · Rörelseresultatet blev 31,3 MSEK (55,2) med marginalen 10,4 procent (17,1) · Resultatet efter finansiella poster blev 31,0 MSEK (54,0) med vinstmarginalen 10,3 procent (16,8) · Koncernens resultat efter skatt blev 22,8 MSEK (38,1) · Resultat per aktie blev 1,83 SEK (3,05)

VBG GROUP inleder med stabilt första kvartal

Koncernen har inlett 2012 med ett bra första kvartal, även om den totala omsättningen var drygt sex procent lägre än förra årets mycket starka första kvartal. Den relativa osäkerhet som råder i stora delar av världen, inte minst i Europa, innebär att vi inom vissa segment, geografiska marknader eller hos enskilda större kunder märker av en viss försiktighet. Samtidigt finns det flera segment och marknader som för tillfället utvecklas starkt. Min tidigare bedömning att EDSCHA TRAILER SYSTEMS skulle ha en fortsatt men svag tillväxt under första halvåret ser ut att stämma, liksom att VBG TRUCK EQUIPMENT skulle fortsätta på samma stabila omsättningsnivå som under fjärde kvartalet. Glädjande nog infriade också RINGFEDER POWER TRANSMISSION, mycket tack vare sin breda kundbas och produktprogram, förväntningarna och visade under första kvartalet att det finns goda möjligheter till fortsatt ökad försäljning.

Samtliga tre divisioner kombinerar framgångsrikt arbetet att utveckla den egna organisationen och de interna processerna med att samtidigt ha fullt fokus på sina affärer.

Inom VBG TRUCK EQUIPMENT pågår ett omstruktureringsprojekt inom logistik och distribution som kommer att innebära att distributionen från Krefeld, Tyskland upphör och all försörjning av produkter till Central- och Västeuropa kommer från och med fjärde kvartalet att ske från divisionens bolag i Beringen, Belgien. Under första kvartalet blev förhandlingarna klara för de cirka femton personer som sägs upp i det tyska bolaget, vilket också belastat rörelseresultatet med drygt tio miljoner kronor.

VBG GROUP och dess divisioner står väl rustade och planerar för en långsiktigt ökande efterfrågan. Som jag nämnde inledningsvis är marknadsläget svårbedömt, vilket innebär att vi även är fullt förberedda att i det kortare perspektivet hantera och möta en eventuell avmattning i marknaden.  

Anders Birgersson VD och koncernchef


Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm. www.vbggroup.com Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/delarsrapport-januari---mars-2012,c9252050

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9252050/7548.pdf

Show as PDF