Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG GROUP AB (publ) publicerar årsredovisning för 2012

10:00 / 27 March 2013 VBG Group Press release

VBG GROUPs årsredovisning för räkenskapsåret 2012 finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets hemsida www.vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 5 april.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan vecka 17.

   Vänersborg den 27 mars 2013

VBG GROUP AB (publ)

Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78 E-post:

VBG GROUP AB (publ) I Vänersborg är moderbolag I en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap. www.vbggroup.comDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/vbg-group-ab--publ--publicerar-arsredovisning-for-2012,c9391746

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9391746/107001.pdf

Show as PDF