Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2013

08:13 / 28 March 2014 VBG Group Press release

VBG Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets hemsida www.vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 5 april. Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan vecka 17.

Vänersborg den 28 mars 2014
VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/