Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group tecknar avtal om att förvärva tysk tillverkare av maskinelement

09:00 / 22 May 2014 VBG Group Press release

VBG Groups division Ringfeder Power Transmission har tecknat avtal om förvärv av det tyska bolaget Tschan GmbH. Avtalet ger divisionen rätt att ta över samtliga aktier i Tschan efter att den rekonstruktion som bolaget nu genomgår är slutförd.

VBG Group har sedan två år tillbaka intensifierat arbetet med att växa genom förvärv. Sökandet efter tilläggsförvärv som stärker koncernens tre divisioner är högt prioriterat. Nu har VBG Groups näst största division, Ringfeder Power Transmission, tecknat avtal om att förvärva Tschan som är en väletablerad tysk tillverkare av maskinelement.

- Tschan är ett bolag som vi tidigt identifierade i vårt förvärvsarbete. Varumärket är starkt och bolaget har ett erkänt högt tekniskt kunnande inom sitt produktsegment. Tschans produkter kompletterar också vår divisions produkterbjudande mycket väl. Dessutom har vi de väletablerade internationella försäljningskanaler som Tschan är i behov av, berättar Anders Birgersson som är VD och koncernchef på VBG Group.

För tillfället genomgår Tschan en rekonstruktion. Avtalet som tecknats ger VBG Groups division Ringfeder Power Transmission rätten att ta över samtliga aktier i bolaget efter att rekonstruktionen är slutförd, och det beräknas ske i början av juni.

- De har brottats med lönsamhetsproblem under flera år. Rekonstruktionen som nu är i sin slutfas var en nödvändig åtgärd för att bolaget skulle undvika konkurs. Vi har en tydlig plan, och det industriella kunnandet som krävs, för att få bolaget på fötter igen. Detta förvärv i kombination med vår befintliga verksamhet, kommer att ge oss ett mycket konkurrenskraftigt produkterbjudande på flera av våra viktigaste marknader, berättar Anders Birgersson.

Tschan GmbH har en årlig omsättning på cirka 100 miljoner MSEK. Bolagets största produktgrupp är flexibla axelkopplingar som bland annat används inom gruv- och stålindustri.

-Vi avvaktar nu slutförandet av rekonstruktionen och kommer att lämna utförligare information i samband med övertagandet, som beräknas ske i mitten av juni, avslutar Anders Birgersson.  

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/