Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group slutför förvärv av tyska Tschan GmbH

10:00 / 1 July 2014 VBG Group Press release

VBG Groups division Ringfeder Power Transmission slutförde idag förvärvet av Tschan GmbH. Köpeskillingen för samtliga andelar i bolaget uppgår till 2 MEURO.

I slutet av maj skrev VBG Groups division Ringfeder Power Transmission på ett avtal med ägaren till tyska Tschan GmbH som gav divisionen rätt att ta över samtliga andelar i företaget efter att det genomgått rekonstruktion. Nu är rekonstruktionen avslutad enligt plan, vilket var en grundförutsättning för att VBG Group skulle genomföra förvärvet.
- Med detta förvärv har vi gjort en strategiskt viktig komplettering till divisionens produktprogram och vi har tagit ännu ett steg framåt i vårt arbete med att öka tillväxttakten. Varumärket Tschan är starkt, välrenommerat i sin bransch och känt i hela världen för hög produktkvalitet och prestanda. Vi har haft ögonen på det här företaget en längre tid i vårt förvärvsarbete så det är glädjande att affären gick i lås och att vi kan införliva det här företaget i koncernen, meddelar Anders Birgersson som är VD och koncernchef i VBG Group.
Köpeskillingen för samtliga andelar i bolaget uppgår till 2 MEURO. Övertagandet sker idag och det förvärvade företaget konsolideras i VBG Groups näst största division, Ringfeder Power Transmission, som har sitt säte i tyska Groß-Umstadt. Efter konsolideringen beräknas Ringfeder Power Transmission omsätta mer än 400 miljoner SEK årligen och divisionen ökar i och med förvärvet, till drygt 260 anställda.
Ringfeder Power Transmission tillverkar och säljer produkter inom mekanisk kraftöverföring samt energi- och stötdämpning. Divisionen har idag upp emot fyratusen kunder globalt som nås direkt genom egna säljare runtom i världen eller via nätverk av agenter och distributörer.
- En svag punkt hos Tschan har varit begränsningar i deras sälj- och distributionssystem. Med våra effektiva säljkanaler och vår stora kundbas kommer vi att kunna öka Tschans försäljningsvolym. Samtidigt kommer vi att på sikt kunna erbjuda både våra nuvarande och Tschans kunder en ännu bredare produktportfölj. De båda företagen kompletterar varandra perfekt, både produkt- och kundmässigt, berättar Thomas Moka, som är divisionschef på Ringfeder Power Transmission.
En annan svårighet för det förvärvade företaget har varit allt för höga produktionskostnader.
- Vi har stor erfarenhet och industriellt kunnande inom koncernen att effektivisera produktion och logistik, vilket också kommer att vara ett prioriterat område under konsolideringsfasen de kommande tolv till arton månaderna, berättar Anders Birgersson.
Tschan tillverkar en typ av stora flexibla axelkopplingar som används bland annat inom gruv-och stålindustri. Företaget har sitt huvudkontor i Neunkirchen och dotterbolag i USA och Indien. I början av 2014, efter flera förlustår, stod Tschan GmbH inför finansiella problem där det egna kapitalet var förbrukat. Tschans ägare, Ludger Tüschen, ansökte då om att bolaget skulle sättas under rekonstruktion. Rekonstruktionen beviljades i början av februari och avslutades under juni månad. Bolagets skulder, däribland stora skulder till ägaren, skrevs ned med betydande belopp varvid en så kallad rekonstruktionsvinst uppstod, som kraftigt förstärkte bolagets egna kapital.
- Vår bedömning i dagsläget är att nettotillgångarna i bolaget kommer att vara högre än köpeskillingen vilket skulle innebära att förvärvet genererar en negativ goodwill. En utförlig beskrivning av förvärvet inklusive en preliminär förvärvsbalansräkning kommer att presenteras i samband med Q2 rapporten den 21 augusti, meddelar Anders Birgersson.
Rekonstruktionen innebar också att antalet anställda reducerades. Trots uppsägningarna är Ludger Tüschen, som har ägt och finansierat Tschan GmbH under många år, lättad över att det framkommit en lösning för företaget.
- Det är självklart ledsamt att så många har varit tvungna att få lämna företaget, men jag ser det som en möjlighet att rädda anställningarna för många personer istället för att alla anställda kanske förlorat sitt jobb. Med Ringfeder Power Transmission som ny ägare så har Tschan goda möjligheter att utvecklas, meddelar Ludger Tüschen.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/