Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Helene Richmond avgår som styrelseledamot i VBG Group AB

14:15 / 29 October 2015 VBG Group Press release

Styrelseledamoten Helene Richmond har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i VBG Group AB. I och med koncernens nyligen genomförda förvärv av brasilianska Henfel, uppstår en intressekonflikt med Helene Richmonds huvuduppdragsgivare, SKF, då det finns en konkurrentsituation mellan SKF och Henfel i Brasilien. Helene Richmond har därför valt att, från och med idag, inte delta i styrelsearbetet.

Helene Richmond tillträdde som styrelseledamot i VBG Group i april 2008.

- Helene har varit en tillgång i styrelsearbetet och gjort ett värdefullt bidrag till bolagets utveckling under de år hon jobbat med oss. Det är därför mycket tråkigt att hon slutar, men vi har full respekt för hennes beslut, säger Peter Hansson som är VBG Groups styrelseordförande.

Efter att Helene Richmond avgått består styrelsen av 7 ledamöter (inklusive arbetstagarrepresentanter). Val av ersättare för Helene Richmond kommer att äga rum på nästkommande årsstämma, den 26 april 2016.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/