Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group förvärvar "kvalitetsbolag" i Brasilien

09:00 / 10 September 2015 VBG Group Press release

Verkstadskoncernen VBG Group förvärvar det brasilianska företaget Henfel som är en betydande aktör på den sydamerikanska marknaden när det gäller produkter för mekanisk kraftöverföring, framförallt inom gruvindustrin. VBG Group etablerar sig därmed inte bara på världens sjunde största marknad, utan även på en för koncernen helt ny kontinent.

- Att expandera internationellt är en av våra affärsstrategier, och då framförallt på tillväxtmarknader utanför Europa. Brasilien är därför en mycket intressant marknad för oss. Den senaste tidens turbulens ändrar inte vår övertygelse om att Brasilien fortsatt är en tillväxtmarknad. Det är en långsiktig investering och Henfel är en välrenommerad aktör på hela den sydamerikanska "power transmission-marknaden". Bolaget är känt för sina robusta premiumprodukter och de är mycket starka inom eftermarknad och underhåll, vilket gör dem mindre konjunkturkänsliga, berättar Anders Birgersson som är VD och koncernchef på VBG Group.
Brasilien är världens sjunde största ekonomi och Sydamerikas största. I och med förvärvet av Henfel får VBG Group inhemsk produktion, vilket är en nödvändighet för att kunna bedriva lönsamma affärer i Brasilien, eftersom de höga tullavgifterna då kan undvikas.
Henfel kommer att ingå i VBG Groups division Ringfeder Power Transmission. Divisionens produkter kompletterar Henfels befintliga produktutbud mycket väl och Ringfeder Power Transmissions divisionschef, Thomas Moka, ser stora möjligheter att lansera produkter inom framförallt varumärkena Tschan och Ringfeder, i både Brasilien och andra delar av Sydamerika.
- Utan lokal tillverkning har vi inte kunnat få fäste i Brasilien, men nu kommer vi att kunna producera och distribuera våra befintliga produkter till en helt ny marknad. Henfel kommer i och med det att kunna marknadsföra ett ännu starkare produkterbjudande till sina kunder, förklarar Thomas Moka.
På lång sikt ser VBG Groups VD och koncernchef, Anders Birgersson, förvärvet av Henfel som en plattform för långsiktig tillväxt i Brasilien, där det framöver kommer att finnas möjlighet för koncernens andra divisioner att etablera sig och sina produkter. Den brasilianska lastbilsmarknaden är mycket stor, även de segment som aktuella för VBG Group.
- Vårt insteg i Brasilien innebär inte bara en utveckling för Ringfeder Power Transmission, utan det är framförallt en långsiktig strategisk investering för hela VBG Group. Vi ser framför oss en vidareutveckling för främst VBG Truck Equipment, i form av en satsning på lokal tillverkning av släpvagnskopplingar. Vi har dock goda erfarenheter av att låta vår redan internationella division, Ringfeder Power Transmission, vara först ute på nya marknader och det är där vi lägger fokus just nu, berättar Anders Birgersson.
Henfel Indústria Metalúrgica Ltda bildades 1981 och har sin verksamhet i staden Jaboticabal som ligger i närheten av Brasiliens största stad, São Paulo. Bolaget, som har ett 120-tal anställda, tillverkar produkter för mekanisk kraftöverföring och riktar sig idag främst till kunder inom gruvindustrin. Henfels VD och majoritetsägare, Celso Cassiano, har under en längre tid sökt en partner för att kunna utveckla företaget till nästa nivå. Det som började som en diskussion kring ett partnerskap, mynnade istället ut i en försäljning. Celso Cassiano kommer tillsvidare att kvarstå som VD i bolaget och hoppas att Henfel nu kan utvecklas till att även rikta sig till nya marknadssegment, såsom bland annat gas- och oljeindustri.
- Det var viktigt för mig att hitta en ägare som dels har för avsikt att långsiktigt utveckla Henfel, dels kommer att verka för att bolaget ska fortsätta att vara en stark arbetsgivare i Jaboticabal. Ringfeder Power Transmission har både det engagemang och den kompetens om andra marknadssegment som jag sökt efter, säger Celso Cassiano.
Henfel omsätter cirka 85 MSEK per år och har historiskt sett haft stabil och god lönsamhet. Efter förvärvet kommer Ringfeder Power Transmission att på årsbasis omsätta cirka 520 MSEK. Avtalet undertecknades idag den 10 september och bolaget kommer att ingå i koncernen från och med den 1 oktober 2015. Ytterligare detaljer om transaktionen och dess påverkan på koncernen, kommer att redovisas i delårsrapporten som publiceras den 21 oktober 2015.
- Nu skördar vi frukterna av ett arbete som vi inledde för drygt två år sedan. Man kan tycka att våra förvärvsprocesser är långdragna, men det är vårt sätt att steg för steg styra koncernen mot långsiktig, lönsam tillväxt. Detta förvärv är en bekräftelse på att den förvärvsprocess vi skapat verkligen levererar, avslutar Anders Birgersson.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/