Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2016

Tredje kvartalet 2016:
Koncernens omsättning ökade med 9,6 procent till 335,2 MSEK (305,7).
Rörelseresultatet före jämförelsestörand...

13:30 / 20 Oct VBG Group Press release

Delårsrapport januari-juni 2016

Andra kvartalet 2016:
Koncernens omsättning ökade med 12,4 procent till 372,4 MSEK (331,5).
Rörelseresultatet ökade med 58,5 procent...

11:30 / 24 Aug VBG Group Press release

VBG Group lanserar ny webbplats

- Webbplatsen är ett viktigt fönster utåt och det känns väldigt bra att kunna visa upp en sida som fullt ut förmedlar det VBG Group står för, berä...

09:00 / 25 May VBG Group Press release

Delårsrapport januari-mars 2016

Koncernens omsättning ökade med 4,6 procent till 371,6 MSEK (355,1).
Rörelseresultatet minskade till 51,1 MSEK (55,7).
Rörelsemarg...

15:00 / 26 Apr VBG Group Press release

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB

Aktieägarna i VBG Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 26 april 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, V...

09:00 / 24 Mar VBG Group Press release

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015:
Koncernens omsättning ökade med 6,5 procent till 323,0 MSEK (303,4).
Justerat rörelseresultat minskade till 2...

13:00 / 17 Feb VBG Group Press release