Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-september 2016

13:30 / 20 October 2016 VBG Group Press release

Tredje kvartalet 2016:
 • Koncernens omsättning ökade med 9,6 procent till 335,2 MSEK (305,7).
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 51,7 MSEK (38,8).
 • Rörelseresultatet blev 51,7 MSEK (31,9) med marginalen 15,4 procent (10,4).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 50,5 MSEK (31,4) med vinstmarginalen 15,1 procent (10,3).
 • Koncernens resultat efter skatt blev 40,0 MSEK (23,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,20 SEK (1,85).
Nio månader 2016:
 • Koncernens omsättning ökade med 8,8 procent till 1 079,2 MSEK (992,3).
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 151,5 MSEK (125,2).
 • Rörelseresultatet blev 151,5 MSEK (118,3) med marginalen 14,0 procent (11,9).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 146,4 MSEK (116,7) med vinstmarginalen 13,6 procent (11,8).
 • Koncernens resultat efter skatt blev 111,3 MSEK (84,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 8,90 SEK (6,74).

 Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef Anders Birgersson:

HÖGT STÄLLDA FÖRVÄNTNINGAR INFRIAS

Koncernens resultat har utvecklats positivt under året och det tredje kvartalet följer samma linje. Rörelsemarginalen på drygt 15 procent motsvarar mina högt ställda förväntningar väl. Marknaden för våra fordonsrelaterade verksamheter är fortsatt stark och det framgår tydligast när vi tittar på VBG Truck Equipments försäljning. Divisionen gör ännu ett mycket bra resultat i årets tredje kvartal. Edscha Trailer System upplever dock en lätt avmattning i trailermarknaden, som är den marknad där divisionen huvudsakligen verkar. Ringfeder Power Transmission, som har sina främsta marknader inom tung industri, upplever till stor del fortsatt tuffa marknader. Flera av divisionens andra marknadssegment, som exempelvis förpacknings- och automationsindustri, är starka i nuläget, men där har divisionen en mindre del av sin försäljning, så uppgången inom dessa segment märks inte nämnvärt i resultatet.
VBG Truck Equipment - bästa tredje kvartal någonsin
För första gången någonsin kliver VBG Truck Equipments rörelsemarginal över 20-procentstrecket i ett tredje kvartal. Den redan goda utvecklingen motiverar divisionsledningen att fortsätta arbeta aktivt med att ytterligare utveckla sin starka position. Ett gott exempel på detta är divisionens framgångsrika försäljning av hela kopplingssystem i Tyskland. Sedan cirka två år tillbaka bearbetar divisionens tyska säljorganisation marknaden på ett nytt sätt för att komma närmare slutanvändare och slutkunder. Vi kan klart se att det har lett till att VBG Truck Equipment tagit marknadsandelar i Tyskland. Det märktes inte minst på den tyska fordonsmässan IAA, där vi såg en tydlig trend att de stora internationella fordonstillverkarnas lastbilar på mässan, var utrustade med våra kopplingssystem.
Ett annat exempel på divisionens framåtsiktande arbete är satsningen på digital marknadsföring för varumärket Onspot. Även om det kan vara tidigt att dra några betydande slutsatser, så är faktum att den nya arbetsmetodiken redan börjat generera nya kundkontakter, både i Europa och USA.
Edscha Trailer Systems - något avmattad volymökning
I jämförelse med årets två första kvartal, har Edscha Trailer Systems volymökning avmattats något under tredje kvartalet. Divisionen hamnar därmed på en rörelsemarginal på 10 procent. Avmattningen är dock inte helt oväntad, utan en volymminskning brukar vara ett normalt förlopp för det tredje kvartalet för divisionen, om vi tittar på flera föregående tredje kvartal. En av orsakerna är kalendermässig. Flera av divisionens största kunder finns i Tyskland, som har sin största semesterperiod i just augusti.
Ringfeder Power Transmission - åtgärdsprogram börjar ta form
Det är positivt att se att Ringfeder Power Transmission går bra ut ur tredje kvartalet. Resultatmässigt verkar divisionen ha nått botten, tack vare redan genomförda kostnadsbesparingar. Detta förändrar inte det faktum att divisionen ska ta ett större grepp för att ytterligare reducera kostnader. Åtgärdsprogrammet börjar ta form, men är ännu inte färdigt, utan det kommer till största delen att sjösättas först under årets fjärde kvartal.
Divisionens senaste förvärv, Henfel, har haft allt annat än goda förutsättningar att leverera bra resultat, med tanke på den politiska oro och kraftiga konjunkturnedgång som präglat Brasilien under senaste året. Trots det ser vi att bolaget hittills bidragit till Ringfeder Power Transmissions resultatutveckling under hela 2016.
Sammantaget, tror jag att detta kommer att sätta Ringfeder Power Transmission i en mycket bra position, när konjunkturen för tung industri vänder.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/