Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Flaggningsmeddelande i VBG GROUP AB (publ)

10:11 / 15 November 2016 VBG Group Press release

Flaggningsmeddelande i VBG GROUP AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556069-0751 VBG GROUP AB (publ)
Instrument Aktie serie-B
Innehavare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 053 464
Antal rösträtter 32,58
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-11-15
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 961 921
 - direkt innehavda rösträtter 2 961 921
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 23,74 %
 - direkt innehavda rösträtter 23,74 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 23,74 % 2 961 921
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 23,74 % 2 961 921
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Anders Birgersson
 - telefon 0521-277767
 - mejl anders.birgersson@vbggroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/