Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Rättelse/förtydligande av pressmeddelande om VBG Groups förvärv av MCC

14:45 / 11 November 2016 VBG Group Press release

Med referens till dagens pressmeddelande med titeln "VBG Group förvärvar MCC och expanderar till nya marknadssegment med goda tillväxtmöjligheter", publicerat den 11 november 2016 kl. 08.00 CET, vill bolaget göra följande rättelse/förtydligande. Nyemissionen om cirka 800 MSEK omfattas, som framgår av nämnda pressmeddelande, av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 40 procent av nyemissionen. Emissionen är emellertid inte säkerställd genom exempelvis bankgaranti, pantsättning eller på annat sätt.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78
VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner - VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission - med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Groups B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.
VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 14.45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/