Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Flaggningsmeddelande i VBG GROUP AB (publ)

16:56 / 15 December 2016 VBG Group Press release

Flaggningsmeddelande i VBG GROUP AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556069-0751 VBG GROUP AB (publ)
Instrument SE0000115107 Aktie B
Innehavare Melker Schörling AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 736 219
Antal rösträtter 736 219
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-12-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 0
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Ulrik Svensson
 - telefon 08-4073660
 - mejl info@melkerschorlingab.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/