Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015

11:00 / 24 March 2016 VBG Group Press release

VBG Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets hemsida, www.vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 5 april.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan vecka 17.

Vänersborg den 24 mars 2016
VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/