Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-mars 2016

15:00 / 26 April 2016 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade med 4,6 procent till 371,6 MSEK (355,1).
  • Rörelseresultatet minskade till 51,1 MSEK (55,7).
  • Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (15,7).
  • Resultatet efter finansiella poster minskade till 48,9 MSEK (55,5).
  • Koncernens resultat efter skatt minskade till 34,9 MSEK (40,5).
  • Vinst per aktie minskade till 2,79 SEK (3,24).

Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef, Anders Birgersson:

Stabilitet inom fordonsbranschen ger bra koncernresultat
Koncernen som helhet gör ett bra resultat under första kvartalet, även om det är något sämre än förra årets första kvartal. Framförallt tyngs resultatet av en vikande marknad för Ringfeder Power Transmission. Vår största utmaning är också för tillfället den fortsatt svaga utvecklingen inom gruv-, gas- och oljeindustri, som är Ringfeder Power Transmissions viktigaste marknader. Denna utveckling är dock inte någon överraskning för oss, utan något vi räknat med. Ringfeder Power Transmissions affär i Europa går något bättre än väntat, men det kompenserar inte för den totala nedgången. Divisionen redovisar en högre försäljning än föregående år, men viktigt att notera är att det beror på att det nyförvärvade bolaget Henfel medräknas i detta kvartal, vilket det inte gjorde i förra årets första kvartal. Vi ser också att koncernens rörelseresultat påverkats med tre miljoner kronor i negativa valutadifferenser, där vi förra året hade två miljoner i positiva differenser. Med dessa omständigheter i åtanke så tycker jag ändå att koncernens rörelsemarginal på nästan 14 % är bra.

Marknadsutvecklingen i Europa är fortsatt positiv och det är till stor fördel, med tanke på att både VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems har Europa som sin hemmamarknad. Denna positiva utveckling märker vi framförallt av inom Edscha Trailer Systems, då divisionen har en betydligt högre försäljning nu, än för ett år sedan. Vi ser även en viss tillväxt för VBG Truck Equipment i Europa, om än inte lika stor.

Den australiensiska marknaden, som också är en viktig marknad för koncernen, tror vi nu har nått sin botten. Vi räknar inte med någon omedelbar ljusning, utan troligen kommer marknaden att ligga kvar på den låga nivå som den befinner sig på nu, och det ett bra tag framöver.

VBG Truck Equipment - märker av ökad efterfrågan i Europa
Lastbilsflottan i Europa är ålderstigen och VBG Truck Equipment har nu börjat märka av en ökad efterfrågan hos de europeiska lastbilstillverkarna. Divisionen fortsätter att växa i försäljning och redovisar en fortsatt mycket god rörelsemarginal. På grund av en del valutadifferenser och stora satsningar på digital marknadsföring, så når dock inte marginalen förra årets toppresultat, men resultatet är ändå fullt godkänt.

Divisionens satsningar på digital marknadsföring görs för närvarande framförallt inom varumärket Onspot. I USA fortsätter Onspot att växa, både i volym och lönsamhet och jag ser fram emot få se resultatet av en digitaliserad marknadsföring av denna redan starka affär.

Som jag nämnt i flera tidigare kvartalsrapporter, så förväntar jag mig fortsatt stabilitet på VBG Truck Equipments europeiska marknader, och det finns inget som talar om en förändring åt något håll.
Edscha Trailer Systems - börjar motsvara förväntningarna
Precis som för VBG Truck Equipment, så ser vi effekterna av Europas åldrade fordonsflotta även för Edscha Trailer Systems. Divisionen har tydligt märkt av den ökade efterfrågan på trailers och uppvisar nu en lönsamhet som börjar motsvara de förväntningar vi har. Första kvartalet är således helt klart ett stort steg i rätt riktning och vi har förhoppningar om att detta kommer att hålla i sig, men med den erfarenhet vi har av den europeiska trailermarknadens volatilitet, så tycker jag att det är för tidigt att uttala sig säkert.

För övrigt jobbar Edscha Trailer Systems ledning på i rätt riktning. Att de senaste årens effektiviseringsarbete nu till stor del är genomfört, ger divisionen goda möjligheter att på ett bra sätt möta den ökade efterfrågan.
Ringfeder Power Transmission - påverkas av den nordamerikanska marknadens nedgång
Divisionen märker fortfarande tydligt av den svaga marknaden inom tung industri och mest kännbar är försvagningen i den nordamerikanska marknaden.

Henfel har bidragit starkt till att höja divisionens resultat, men det beror främst på att den svaga marknaden inom gruvindustrin har lett till att större kundordrar som skulle ha gått igenom förra kvartalet, istället blivit senarelagda till detta kvartal. Vi förväntar oss därför ett svagare andra kvartal för divisionen och det är för tidigt att sia om när uppgången kan komma.

En ljusglimt är att vi nu ser effekten av de åtgärder divisionen genomfört för att vända Tschan, som förvärvades 2014. Sedan övertagandet går verksamheten för första gången med vinst.
VBG Group - både stabilitet och osäkerhet inom koncernen
Vi jobbar vidare med vår förvärvsagenda och hoppas kunna genomföra ytterligare förvärv under detta år. Jag tror också att vi kommer att få se en fortsatt organisk tillväxt inom både VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems. Som jag nämnt råder det dock en stor osäkerhet när det gäller Ringfeder Power Transmissions utveckling under 2016. I nuläget pekar det mesta mot en fortsatt mycket svag marknad och med det följer att vi även räknar med ett klart sämre resultat för divisionen än tidigare år. Det är inte uteslutet att vi även tvingas vidta omstruktureringsåtgärder eller andra kortsiktiga åtgärder inom Ringfeder Power Transmission för att reducera kostnader, om vi bedömer att den svaga marknadsutvecklingen håller i sig under en längre tid.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/