Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-juni 2016

11:30 / 24 August 2016 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2016:
  • Koncernens omsättning ökade med 12,4 procent till 372,4 MSEK (331,5).
  • Rörelseresultatet ökade med 58,5 procent till 48,7 MSEK (30,7) med marginalen 13,1 procent (9,3).
  • Resultatet efter finansiella poster blev 47,1 MSEK (29,8) med vinstmarginalen 12,6 procent (9,0).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 36,3 MSEK (20,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,91 SEK (1,65).
Första halvåret 2016:
  • Koncernens omsättning ökade med 8,4 procent till 744,0 MSEK (686,6).
  • Rörelseresultatet blev 99,7 MSEK (86,4) med marginalen 13,4 procent (12,6).
  • Resultatet efter finansiella poster blev 95,9 MSEK (85,3) med vinstmarginalen 12,9 procent (12,4).
  • Koncernens vinst efter skatt blev 71,2 MSEK (61,2).
  • Vinsten per aktie uppgick till 5,70 SEK (4,89).

Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef Anders Birgersson:

Ett mycket starkt första halvår för koncernen

Marknaden är på fortsatt uppgång för våra två lastfordonsrelaterade verksamheter, VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems. Resultatet för andra kvartalet är också mycket starkt, med bra försäljning och goda marginaler för de båda divisionerna. När det gäller Ringfeder Power Transmission är det inga stora förändringar mot vad vi rapporterat tidigare. Divisionen verkar i en fortsatt svag marknadssituation och jag ser inget trendbrott i någon riktning.
Trots att en av våra divisioner inte presterar på en önskvärd nivå i nuläget, ökar lönsamheten och koncernen levererar sitt resultatmässigt bästa halvår sedan 2008, vilket är tiden strax före finanskrisen.

VBG Truck Equipment - bästa halvårsresultatet någonsin
Divisionen redovisar ett starkt andra kvartal med ett rörelseresultat på 35 miljoner kronor. Det är det bästa någonsin för ett andra kvartal och även det bästa halvårsresultatet för VBG Truck Equipment. Jag ser det som ett tydligt styrketecken för affärens tillstånd.
Edscha Trailer Systems - förbättrar lönsamheten ytterligare
I förra kvartalet uttryckte jag förhoppningar om att Edscha Trailer Systems goda utveckling skulle hålla i sig. Genom hård kostnadskontroll så har divisionen sakta men säkert förbättrat resultatet kvartal för kvartal, och därmed fått ökad lönsamhet. Det resultat som divisionen nu redovisar, bekräftar den uppåtgående trenden. Denna trend, i kombination med en fortsatt växande trailermarknad, innebär att det finns goda förutsättningar att ytterligare förbättra lönsamheten.
Ringfeder Power Transmission - påbörjat översyn för att reducera kostnader
Det senaste året har Ringfeder Power Transmission haft en vikande resultatutveckling. Vi kan se att den negativa trenden har avtagit under 2016, men lönsamhetsnivån är fortfarande alltför låg. Som jag flaggade för i förra VD-ordet, krävs det åtgärder på kostnadssidan i avvaktan på bättre konjunktur. Divisionsledningen har därför påbörjat en översyn av sin kostnadsstruktur. Det är högprioriterat att förbättra divisionens lönsamhet, särskilt då det inte verkar troligt att marknaden ger någon draghjälp under resten av året.
VBG Group - portföljstrategi ger önskad effekt
De ledande europeiska lastbilstillverkarna står fast vid sina prognoser om en fortsatt stark marknad i Europa. Framtidsutsikten för främst VBG Truck Equipment men också Edscha Trailer Systems är därmed fortsatt positiv för det andra halvåret. Även om jag inte kan måla en lika ljus framtidsbild för Ringfeder Power Transmission, så kan jag ändå konstatera att VBG Groups portföljstrategi har önskad effekt - den levererar bra resultat, även då det är lite tuffare tider för en av våra divisioner.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/