Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

VBG Group etablerar ny koncernledning

VBG Group AB har beslutat om att genomföra en omorganisation där divisionscheferna för koncernens två största divisioner, VBG Truck Equipment och ...

14:00 / 18 Dec VBG Group Press release

Delårsrapport januari-september 2017

Tredje kvartalet 2017:
Koncernens omsättning ökade med 114,6 procent eller 384,0 MSEK till 719,2 MSEK (335,2), där den i november 2016 fö...

14:00 / 26 Oct VBG Group Press release

Ny divisionschef för Edscha Trailer Systems

Marknads- och FoU-direktör Volker Biesenbruck utses till ny divisionschef för VBG Groups division Edscha Trailer Systems.
- Vår nuvarande div...

16:00 / 16 Oct VBG Group Press release

Delårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet 2017:
Koncernens omsättning ökade med 108,7 procent till 777,2 MSEK (372,4), där den i november 2016 förvärvade divisione...

13:00 / 22 Aug VBG Group Press release

Delårsrapport januari-mars 2017

Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6), där den förvärvade divisionen Mobile Climate Control stod för 347,5 MSEK ...

15:00 / 27 Apr VBG Group Press release

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB

Aktieägarna i VBG Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4...

12:00 / 28 Mar VBG Group Press release

Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016
Koncernens omsättning ökade med 43,9 procent till 464,7 MSEK (323,0).
Rörelseresultat ökade till 32,4 MSEK (16...

13:00 / 28 Feb VBG Group Press release

Slutligt resultat av VBG Groups nyemission

Den slutliga sammanräkningen i VBG Group ABs (publ) nyemission visar att 12 405 744 aktier, motsvarande cirka 99,2 procent av de erbjudna aktierna...

10:30 / 10 Feb VBG Group Press release

VBG Groups nyemission fulltecknad

Det preliminära resultatet för VBG Group ABs (publ) nyemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 6 februari 2017, visar att 12 403 936 ...

11:00 / 9 Feb VBG Group Press release