Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Ny divisionschef för Edscha Trailer Systems

16:00 / 16 October 2017 VBG Group Press release

Marknads- och FoU-direktör Volker Biesenbruck utses till ny divisionschef för VBG Groups division Edscha Trailer Systems.

- Vår nuvarande divisionschef, Per Ericson, har under sina sex år med Edscha Trailer Systems lett en resa där divisionen utvecklat både sin lönsamhet och sitt produkterbjudande. Han har dock under flera år också pendlat från Sverige till kontoret i Tyskland och vill nu av privata skäl upphöra med det. Per kommer därför istället att arbeta på uppdrag åt moderbolaget framöver, men också finnas kvar som en resurs för Edscha Trailer Systems divisionsledning, under en övergångsperiod, berättar Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group.
Per Ericson avgår från sin tjänst som divisionschef för Edscha Trailer Systems idag och ersätts av Volker Biesenbruck, som arbetar som direktör för Marknadsföring och FoU inom divisionen.
- Det känns tryggt och självklart att Volker Biesenbruck tar över stafettpinnen. Med sjutton år i bolaget har Volker bred erfarenhet av Edscha Trailer Systems affärer och jag ser honom som en mycket lämplig ersättare till Per Ericson, avslutar Anders Birgersson.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017 kl. 16.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/