Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Truck Equipment skriver distributionsavtal med Hyva China Mechanics

09:30 / 31 October 2017 VBG Group Press release

VBG Groups division VBG Truck Equipment har skrivit exklusivt distributionsavtal med Hyva China Mechanics. Avtalet innebär att divisionens hela sortiment av kopplingar kommer att marknadsföras och säljas till den kinesiska marknaden med början under hösten.

- Kina står inför utmaningen att effektivisera sitt transportsystem och vi har under flera år haft en dialog med kinesiska myndigheter med avsikt att pusha för den europeiska standarden när det gäller olika typer av transportlösningar och för att vår lösning, med längre fordon och högre fordonsvikter, ska bli godkänd i landet, berättar Anders Erkén, divisionschef på VBG Truck Equipment.
Under året tog kinesiska myndigheter beslut om att implementera europeisk teknologi och det nya reglementet, som trädde i kraft i början av 2017, innebär att det numera är tillåtet att använda släpvagnskopplingar vid tunga fordonskombinationer. De segment som inledningsvis berörs av det nya reglementet är tunga transporter av personbilar samt fordon för distribution av livsmedel och styckegods.
- Det nya reglementet kommer att skapa behov av våra produkter i Kina inom de kommande åren, vilket öppnar upp för goda affärsmöjligheter och ytterligare internationell expansion, säger Anders Erkén.
VBG Truck Equipments avtal med Hyva China Mechanics är exklusivt och innebär att divisionens hela sortiment av kopplingar kommer att marknadsföras och säljas till den kinesiska marknaden från och med hösten 2017.
- Hyva China är helt rätt partner för oss. Deras befintliga kundbas är precis den vi vill nå ut till med vårt produkterbjudande och Hyva har också lång erfarenhet att promota premiumprodukter, säger Anders Erkén.
Hyva China Mechanics är en egen organisation inom Hyva, som är en tillverknings- och handelskoncern inom fordonsindustrin. Hyva China Mechanics täcker hela Kina med bland annat fler än 200 servicepunkter.
- Kina är idag, utan tvekan, en av världens mest betydande ekonomier. Att VBG Truck Equipment etablerar sina produkter på denna också mycket starka marknad ligger helt i linje med vår strategi för internationalisering och vår ambition att växa organiskt, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 09:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/