Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

16:30 / 28 March 2018 VBG Group Press release

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2017 och den finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 5 april.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 7 maj och i tryckt form den 11 maj.

Vänersborg den 28 mars 2018
VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 16.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/