Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

11:30 / 26 March 2019 VBG Group Press release

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2018. Den finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 4 april.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 10 maj och i tryckt form den 17 maj.

Vänersborg den 26 mars 2019
VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 15.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/