Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group förvärvar BPW:s verksamhet för dragstänger

09:05 / 15 March 2019 VBG Group Press release

VBG Groups division VBG Truck Equipment förvärvar BPW:s verksamhet för dragstänger för kommersiella fordon. Genom förvärvet får divisionen tillgång till produkter som kompletterar det nuvarande produktsortimentet och stärker därmed sitt erbjudande till kunder i Europa.

VBG Truck Equipment har tecknat avtal med BPW-Hungária Kft., en tillverkare av kompletta axlar och chassikomponenter för släp, trailers och jordbruksvagnar. Genom förvärvet får divisionen tillgång till produkter som kompletterar det nuvarande produkterbjudandet.
- Under 2015 justerade vi vår affärsmodell för de central- och västeuropeiska marknaderna till att likna den som vi med stor framgång redan använder i Norden. Affärsmodellen bygger på att vi erbjuder kompletta kopplingssystem snarare än enskilda produkter, vilket förenklar mycket för våra kunder. Vi har saknat denna typ av dragstänger i vårt erbjudande till Central- och Västeuropa, men nu har vi fått den sista viktiga pusselbiten för att vårt systemerbjudande ska bli helt komplett, säger Anders Erkén, divisionschef på VBG Truck Equipment.
Köpeavtalet undertecknades i dag, den 15 mars 2019. Förvärvet avser BPW:s dragstångsverksamhet och omfattar produkträttigheter samt både materiella och immateriella tillgångar som används i verksamheten, såsom patent och ECE-godkännanden. Transaktionen kommer att vara helt slutförd först om cirka nio månader, den 31 december 2019. Köpeskillingen uppgår till 2,4 miljoner EUR.
- BPW Group är redan i dagsläget vår distributör av släpvagnskopplingar i ett antal länder och vi har en lång och god affärsrelation som vi ska ta med oss även framöver. Vi har därför haft en dialog under en period och diskuterat oss fram till en lösning som gynnar båda parter, säger Anders Erkén.
Michael Pfeiffer, komplementär i BPW tillägger:
- BPW Group utvecklar och tillverkar allt som krävs för att ett släp ska rulla och vara säkert, väl belyst, intelligent och digitalt uppkopplat. För att strama upp vår framtida produktportfölj har vi bestämt oss för att avyttra produktdivisionen för dragstänger.
VBG Truck Equipment är VBG Groups omsättningsmässigt näst största division och en världsledande leverantör av kopplingsutrustning till lastbilar. Divisionens västeuropeiska marknad utgör cirka 40 procent av divisionens totala omsättning.
- För VBG Group är detta ett litet förvärv finansiellt sett, men ur ett strategiskt perspektiv viktigt, då det ligger helt i linje med vår ambition att skapa högt kundvärde i produkterna, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group AB.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 09.05 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/