Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Nytt bankavtal i linje med VBG Groups tillväxtplaner

08:41 / 20 June 2019 VBG Group Press release

VBG Group har tecknat ett nytt bankavtal med SEB. Det nya avtalet ger koncernen lägre finansieringskostnader, mer flexibilitet och framför allt mycket goda förutsättningar att kunna växa, både organiskt och genom förvärv.

VBG Group har tecknat ett nytt bankavtal med sin nuvarande bank, SEB. I upphandlingen, där ytterligare två banker deltog, ingick ett långsiktigt finansieringsavtal, cash management samt övriga banktjänster.
Det nya avtalet är en revolverande facilitet på 1300 MSEK samt en checkkredit på 100 MSEK. Det är ett 3-årigt avtal med möjlighet, till två förlängningar á 1 år, under de två första åren om parterna är överens. Avtalet träder i kraft den 28 juni.
- Vi är nöjda med att förlänga samarbetet med SEB och med att bankupphandlingen har resulterat i bra villkor som kommer att ge lägre kostnader för koncernen, säger Claes Wedin, CFO på VBG Group.
- I våra förhandlingar har vi lyckats få till ett flexibelt avtal som är väl anpassat till våra nuvarande förhållanden och framförallt till våra tillväxtplaner för de kommande åren. Vi har nu mycket goda förutsättningar att kunna växa både organiskt och genom förvärv, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/