Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group anpassar verksamheten till rådande marknadssituation

10:00 / 24 March 2020 VBG Group Press release

VBG Group följer dagligen utvecklingen kring Covid 19 utbrottet. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan utbrottet kommer få för VBG Group. Kontinuerliga riskbedömningar görs på daglig basis och beslut om nödvändiga åtgärder vidtas löpande för att säkra vår affär. Som en konsekvens av att flera stora lastbilstillverkare i Europa vidtagit åtgärder, anpassar VBG Group nu sin verksamhet till rådande marknadssituation.

Avtal om korttidspermittering finns nu på plats och VBG Group kommer införa korttidspermittering för delar av personalen från och med 1 april, i våra verksamheter globalt, i enlighet med de lokala regelverk som finns.  

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 10.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/