Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group bildar ny division, Truck & Trailer Equipment

08:00 / 11 March 2020 VBG Group Press release

Under fjärde kvartalet 2019 beslutade VBG Group ABs styrelse att de två divisionerna VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems skulle redovisas och följas upp som ett gemensamt segment Truck & Trailer Equipment.

I syfte att skapa bättre förutsättningar för effektiviseringar och samutnyttjande av resurser inom marknad, försäljning, utveckling, produktion och administration har styrelsen nu fattat beslut att även organisatoriskt slå ihop divisionerna Edscha Trailer Systems och VBG Truck Equipment till divisionen Truck & Trailer Equipment.

Legalt innebär beslutet att huvudbolaget i Truck & Trailer Equipment, det Vänersborgsbaserade bolaget VBG Group Truck Equipment AB, förvärvar samtliga bolag tillhörande divisionerna från moderbolaget VBG Group AB (publ).

Anders Erkén Vice Vd VBG Group och Divisionschef Truck & Trailer Equipment ser positivt på förändringen:

" Detta är ett naturligt nästa steg för oss. Vi kan nu som en utökad större division fokusera på kommersiella fordon och hitta än mer synergier mellan våra varumärken och inom organisationen."

Ny organisation träder i kraft omgående och det redan påbörjade arbetet med att hitta effektiviseringar och samutnyttjande av resurser kommer nu fördjupas. De varumärken som ingår i den nya divisionen är; Ringfeder, VBG, Onspot, Edscha TS samt Sesam.

Ringfeder och VBG är ledande varumärken inom kopplingsutrustning till lastbilar med tunga släp och svarar tillsammans för mer än 50 procent av världsmarknaden. Onspot har också med sin automatiska snökedja en världsledande ställning i sin nisch. Edscha TS är ett internationellt ledande varumärke av skjutbara tak till kapelltäckta trailers och tippfordon, samt skjutbara takbågar till järnvägsvagnar. Ihop med varumärket Sesam har man cirka 40 procent av världsmarknaden inom skjutbara tak.

Utöver den nya helägda divisionen Truck and Trailer Equipment består VBG Group av divisionerna Mobile Climate Control samt Ringfeder Power Transmission. Totalt har koncernen verksamhet i 18 länder och sysselsätter 1600 personer.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/