Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group byter lokal för årsstämman med anledning av coronaviruset

10:00 / 16 April 2020 VBG Group Press release

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige väljer vi att byta lokal från bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg till en större lokal på Quality Hotel Vänersborg, Nabbensberg, 46240 Vänersborg, för att minimera riskerna för smittspridning.

Årstämman kommer att hållas som planerat tisdagen den 28 april 2020 17:00.

Mot bakgrund av de nya föreskrifter som råder med anledning av Covid 19 vill vi även uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt med röstinstruktioner till ett ombud.

Dokumentation kring årstämman finns på: https://www.vbggroup.com/sv/investerare/arsstamma/
 

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/