VBG Group publicerar årsredovisning under vecka 14

16:30 / 9 mars 2017 VBG Group Pressmeddelande

I VBG Groups bokslutskommuniké för 2016 kommunicerade koncernen att årsredovisningen skulle publiceras på webbplatsen under vecka 13. Det korrigeras nu till att årsredovisningen kommer att publiceras på koncernens webbplats vbggroup.com (http://www.vbggroup.com) under vecka 14.  

Kontakt
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com 

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 16.30 CET.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.