VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

19:30 / 6 april 2017 VBG Group Pressmeddelande

VBG Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, vbggroup.com. Den tryckta årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 20 april.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen och i tryckt version från slutet av maj.
Vänersborg den 6 april 2017
VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 19.30 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.