Långsiktig industrikoncern

VBG Group

VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. På detta sätt ämnar bolaget komma åt produkt- och segmentnischer med uthållig lönsamhet samt organisk tillväxtpotential. VBG GROUP:s verksamhet är indelad i affärsdivisionerna Ringfeder Power Transmission, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Mobile Climate Control Group.

Nyckeltal

VBG Group

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 3002,0 3291,1 3443,1
Omsättningstillväxt 94,4% 9,6% 4,6%
Rörelseresultat MSEK 361,0 403,6 451,8
Rörelsemarginal 12,0% 12,3% 13,1%
Vinst per aktie KR 9,21 10,10 11,63
Utdelning per aktie KR 3,25 3,25 3,50
Eget kapital MSEK 2004,9 2227,9 2397,4
Soliditet 54,7% 57,4% 58,7%
Nettoskuld MSEK 897,9 717,1 536,4
Antal miljoner aktier 25,0 25,0 25,0

Värdering

VBG Group

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 15,5 13,8 13,8 12,0
P/BV (x) 2,0 1,6 1,6 1,5
EV/S (x) 1,9 1,4 1,3 1,2
EV/EBITDA (x) 12,1 9,3 8,7 7,4
EV/EBIT (x) 15,1 11,2 10,4 8,9
Direktavkastning (%) 2,2% 2,5% 2,3% 2,5%