Långsiktig industrikoncern

VBG Group

VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. På detta sätt ämnar bolaget komma åt produkt- och segmentnischer med uthållig lönsamhet samt organisk tillväxtpotential. VBG GROUP:s verksamhet är indelad i affärsdivisionerna Ringfeder Power Transmission, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Mobile Climate Control Group.Nyckeltal

VBG Group

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
3002,0 3291,1 3443,1
Omsättningstillväxt
94,4% 9,6% 4,6%
Rörelseresultat MSEK
361,0 403,6 451,8
Rörelsemarginal
12,0% 12,3% 13,1%
Vinst per aktie KR
9,21 10,10 11,63
Utdelning per aktie KR
3,25 3,25 3,50
Eget kapital MSEK
2004,9 2227,9 2397,4
Soliditet
54,7% 57,4% 58,7%
Nettoskuld MSEK
897,9 717,1 536,4
Antal miljoner aktier
25,0 25,0 25,0